Μιλτιάδης Πατούνας

Μιλτιάδης Πατούνας

Είναι Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (LL.B.) με βαθμό πτυχίου “Λίαν Καλώς” και στη συνέχεια ολοκλήρωσε με βαθμό πτυχίου “Λίαν Καλώς” (Merit) τον Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master of Law) στο Τραπεζικό δίκαιο (Law, Banking and Finance) στο University of Dundee της Μεγάλης Βρετανίας.

Εξειδικεύεται σε αγωγές αποζημιώσεων για ατυχήματα από αυτοκίνητα. Έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις αστικού, εμπορικού, ποινικού δικαίου και διοικητικού δικαίου.